Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag

SAT/A-1456

601: Trondheim - Domkirken

L0064: Ministerialprotokoll, Trondheim Domkirke

Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn 1891-1911 (1601M2)

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim, Domkirken sokn

Merknader

Vigsel 3.9.1891-29.4.1911. Vigde diss. 1892-1911 (fol 93-99). Gravl. 5.8.1891-12.6.1911. Døde diss. 1894-1908 (fol 254). Innfl. 1891-1910. Utfl. 1891-1909. Innmeldte 1894-1909. Utmeldte 1892-1911. Dagreg. 9.8.1891-1.5.1911.

Skannet:
2005-04-12
Merknader:
Søkbar for:
1891-1911
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2008-06-05
Sist publisert:
2012-06-20
Merknader:
Søkbar for:
1891-1911
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2008-06-24
Sist publisert:
2012-06-20
Merknader:
Søkbar for:
1891-1910
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2008-04-09
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader:
Søkbar for:
1891-1909
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2008-04-09
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader: