SAT/A-1459: Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

843: Rødøy - Meløy

L0627: Ministerialprotokoll, Meløy

Arkivreferanse: SAT/A-1459/843/L0627
KildeID: 2600

Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q)

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Meløy
Geografisk område:
Meløy prgj., Rødøy prgj., Meløy sokn

Merknader

Annen liste:
Liste over dissentere anmeldt av fogden (Meløy lutherske frimenighet)

Skannet:
2005-04-26
Merknader:
Transkriberingsgrunnlag:
skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Knut-Ole Einvik

Transkribert av:
Knut-Ole Einvik
Transkribert når:
2012
Først publisert:
2015-03-11
Sist publisert:
2015-03-11
Merknader (transkripsjon):
Inkluderer dissentere.
Transkriberingsgrunnlag:
skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Knut-Ole Einvik

Transkribert av:
Knut-Ole Einvik
Transkribert når:
2012
Først publisert:
2015-03-11
Sist publisert:
2015-03-11
Merknader (transkripsjon):
Inkluderer dissentere. Fjernet opplysninger om medisinsk dødsårsak etter 1900 av personvernhensyn.
Transkriberingsgrunnlag:
skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Knut-Ole Einvik

Transkribert av:
Knut-Ole Einvik
Transkribert når:
2012
Først publisert:
2015-03-12
Sist publisert:
2015-03-12
Transkriberingsgrunnlag:
skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Knut-Ole Einvik

Transkribert av:
Knut-Ole Einvik
Transkribert når:
2012
Først publisert:
2015-03-12
Sist publisert:
2015-03-12
Transkriberingsgrunnlag:
skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Knut-Ole Einvik

Transkribert av:
Knut-Ole Einvik
Transkribert når:
2012
Først publisert:
2015-03-12
Sist publisert:
2015-03-12
Transkriberingsgrunnlag:
skanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Knut-Ole Einvik

Transkribert av:
Knut-Ole Einvik
Transkribert når:
2012
Først publisert:
2015-03-12
Sist publisert:
2015-03-12