Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

888: Hadsel

L1243: Ministerialprotokoll, Hadsel prestegjeld