Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

810: Bindal (Brønnøy)

L0144: Ministerialprotokoll, Bindal prestegjeld, Vassås sokn

Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Vassås sokn 1841-1862 (1811P)

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Bindal
Geografisk område:
Bindal prgj., Vassås sokn

Merknader

Den originale kirkeboken er ført felles for Vassås og Solstad sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for flere sokn ligger Vassås sokn. Annen liste fol. 417: Tillatelser til innkjøp av fosfor og arsenikk.

Skannet:
2005-05-02
Merknader:
Søkbar for:
1841-1861
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
-2009
Transkribert av:
Håvard Sylten
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Jostein Mediaa, 2016
Først publisert:
2016-07-05
Sist publisert:
2016-07-05
Merknader:
Søkbar for:
1841-1861
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
før 2009
Transkribert av:
Håvard Sylten
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Jostein Mediaa, 2016
Først publisert:
2016-08-31
Sist publisert:
2016-08-31
Merknader:
Søkbar for:
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Før 2009
Transkribert av:
Håvard Sylten
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Jostein Mediaa, 2016
Først publisert:
2016-08-31
Sist publisert:
2016-08-31
Merknader:
Søkbar for:
1841-1862
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
før 2009
Transkribert av:
Håvard Sylten
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Jostein Mediaa, 2016
Først publisert:
2016-09-13
Sist publisert:
2016-09-13
Merknader:
Bygdebokmedarbeider Håvard Sylten, død 2009, registrerte Bindal i forbindelse med Bindal bygdebok som kom ut i fire bind fra 1999 til 2013. Jostein Mediaa har kontrollert og bearbeidet avskriften i 2016.