Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag

SAT/A-1456

687: Støren

L0991: Ministerialprotokoll, Støren

Ministerialbok for Støren prestegjeld 1747-1790 (1648P)

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Budal, Horg, Soknedal, Støren
Geografisk område:
Støren prgj., Støren sokn, Soknedal sokn, Horg sokn, Budal sokn

Merknader

Denne boka er sogneinndelt når det gjelder dagsregisterne: Støren sogn fol. 2-28. Sognedal sogn fol. 71-97. Horg sogn fol. 134-163.
Budalen sogn er innført kronologisk for åra 1754-1774 på fol. 191-197, for åra 1775-1784 på fol. 173-176 og for åra 1784-1789 på fol 99-104.
Åra 1789-1790 er innført sogneinndelt og kronologisk for alle sogn: Støren fol. 62-68, Sognedal fol. 167-172, Horg 100-104 og Budalen 182-183.

Skannet:
2005-05-19
Merknader:
Søkbar for:
1747-1786
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Dagfinn Refseth
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2008-07-02
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader: