IKAH/1213-231: Fjelberg kommune. Barneskulane

G: Dagbøker

Gb: Dagbøker for skulane i Eid sokn

L0001: Dagsjournal med karakterar for vestre distrikt i Eid sokn

Arkivreferanse: IKAH/1213-231/G/Gb/L0001
KildeID: 227415

Fjelberg kommune, Barneskulane, Dagsjournal med karakterar for vestre distrikt i Eid sokn, 1863-1878

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Fjelberg

Merknader

Sider 92-94 og 96-siste side utilgjengelig pga. skade.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon