Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Den norske sjømannsmisjon i utlandet/New York

SAB/SAB/PA-0110

H: Kyrkjelege handlingar

Ha: Kyrkjebøker

L0004: Kyrkjebok

Arkivreferanse: SAB/SAB/PA-0110/H/Ha/L0004
KildeID: 2216

Ministerialbok for Den Norske Sjømannsmisjonen i New York 1893-1901 (2501)

Geografi

Land:
U. S. A.
ui.state_city:
New York City, NY
Geografisk område:
New York City

Merknader

4- 28 Døypte 1893-1901 50- 62 Vigde 1894-1901 62- 73 Døde 1894-1901

Skannet:
2005-07-28
Merknader:
Periode (liste):
1893-1901
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Ansatte ved Statsarkivet i Bergen
Først publisert:
2004-12-09
Sist publisert:
2015-04-24
Merknader (transkripsjon):
Den norske Sjømannsmisjonen ble stiftet 31. august 1864 i Bergen. Organisasjonens formål var å drive kristent arbeid blant skandinaviske sjøfolk i utlandet, "Evangeliets forkyndelse for Skandinaviske Søfolk i fremmede Havne". De første sjømannskirkene eller stasjonene ble opprettet i områdene rundt Nordsjøen; Leith, North Shields (Newcastle) og Antwerpen. Samtidig ble det dannet lokale støtteforeninger i Norge hvor en viktig del av arbeidet var å skaffe penger til driften av sjømannskirkene ved hjelp av basarer og innsamlinger. Den først sjømannspresten i Leith, Andreas Mikael Hansen, beretter i dagsregisteret om sine første besøk ombord på skandinaviske skip i havnen:"... Jeg bragte Plakater med og underrettede dem overalt om Gudstjenestens Afholdelse p. Søndag, blev overalt høflig modtaget, skjønt mindre p. Elna [et dansk skip] og i det Hele med mindre Varme af de Danske. Mange lovede, og nogle med synlig Tilfredshed, at komme." Det kom 60 tilhørere til den annonserte gudstjenesten, som ble holdt den 30. juli 1865 i en stue i "Sailors Home" i Leith. Dagsregisteret vitner i det hele om en aktiv prest som tok sitt kall på alvor. Han var nesten daglig ute på skipsbesøk eller sykebesøk på byens sykehus hvis det var noen skandinaver der. Han holdt regelmessige gudstjenester med påfølgende aftensang, og deltagelsen var ganske høy, vanligvis mellom 40-100 personer. Han merket seg etterhvert at flere fastboende "fruentimmere" begynte å fatte interesse for virksomheten, og møtte opp på gudstjenestene. Stasjonen i New York ble etablert i 1878, med kirke i Brooklyn, og har vært en av de mest besøkte, med mange nordmenn både blant sjøfolk og fastboende. Ved et stortingsvedtak i mars 1994 fikk Sjømannsmisjonen ansvaret for alle norske menigheter i utlandet. Den norske kirken i utlandet sorterer under Bjørgvin bispedømme, og biskopen i Bergen har derfor ansvaret for å inspisere kirkene og kirkebøkene. Statsarkivet i Bergen har fått avlevert 56 kirkebøker fra perioden 1865-1992. Kirkebøkene behandles etter samme regler om innsyn som de norske for øvrig, med en sperrefrist på 60 år. Det finnes også utskrifter av Sjømannsmisjonens kirkebøker i bispearkivet for Bjørgvin og i Sjømannsmisjonens eget arkiv. Statsarkivet har fått avlevert kirkebokutskrifter fra Biskopen for perioden 1904-1984, men årene 1931 og 1973-75 mangler. Utskriftene er ikke fullstendige, men i enkelte tilfeller går de lenger frem i tid enn kirkebøkene som er avlevert ved statsarkivet. I bispearkivet er det også kirkebokutskrifter for noen av de nedlagte stasjonene som vi ikke har fått kirkebøker fra.
Periode (liste):
1894-1901
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2003-12-19
Sist publisert:
2015-02-10
Periode (liste):
1894-1901
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert når:
1999-08-31
Først publisert:
1999-08-31
Sist publisert:
2011-12-21