Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

RA/PA-1322: Det Norske Studentersamfund

U: LYDBÅND OG FOTO

Ub: Foredrag, debatter, møter

L0025: --

0004: Ullerstam: Rundebordsdebatt om avvikende seksualitet fra psykoanalytisk synsvinkel. + debatt

Arkivreferanse: RA/PA-1322/U/Ub/L0025/0004
KildeID: 210365

Det Norske Studentersamfund, Lydbånd og foto, Foredrag, debatter og møter, nr. 25.4: Ullerstam - Rundebordsdebatt og debatt om avvikende seksualitet fra psykoanalytisk synsvinkel (kun Arne Helis innlegg), 1965

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

En klippet versjon som bare omfatter Arne Helis innlegg. Rundebordsdebatten finnes i sin helhet på KID 191184.

Ansvarlig aktør
Lyd & Video