Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

Landssvikarkivet, Oslo politikammer

RA/S-3138-01

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0188: Dommer, dnr. 1290 - 1297

0004: Dnr. 1294

Arkivreferanse: RA/S-3138-01/D/Da/L0188/0004
KildeID: 181012

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 188.4: Dnr. 1294 *****

Geografi

Fylke:
Akershus, Finnmark, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo, Sørøysund

Merknader

Oslo politikammer, Dommer, nr. 188.4: Dnr. 1294 *****. Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon