Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

Landssvikarkivet, Oslo politikammer

RA/S-3138-01

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0185: Dommer, dnr. 1271 - 1275

0005: Dnr. 1275

Arkivreferanse: RA/S-3138-01/D/Da/L0185/0005
KildeID: 180995

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 185.5: Dnr. 1275 *****

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo, Telemark
Kommune (1947):
Aker, Oslo, Tinn

Merknader

Oslo politikammer, Dommer, nr. 185.5: Dnr. 1275 *****. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon