Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

BBA/A-2588: Bergen kommune. Sosialvesen

H: Klientbehandling: Hovedbøker, dagbøker, refusjon, bidrag m.m.

Ha: Hovedbøker over fattige

Hab: Hovedbøker over fattige

Arkivreferanse: BBA/A-2588/H/Ha/Hab
KildeID: 168036

Hovedbok III - 1907-1915 - Barn (under 15 år) som forsørges av andre enn foreldrene.

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen

Merknader

For informasjon om protokollene, se vår artikkel: "Barn understøttet av fattigvesenet i Bergen 1901-1915": https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/barn-understottet-av-fattigvesenet-i-bergen-1901-1915

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon