Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Landssvikarkivet, Oslo politikammer

RA/S-3138-01

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0635: Dommer, dnr. 3300 - 3301

0001: Dnr. 3300

Arkivreferanse: RA/S-3138-01/D/Da/L0635/0001
KildeID: 165023

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 635.1: Dnr. 3300 *****, 1945-1947

Geografi

Fylke:
Akershus, Bergen, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Bergen, Oslo

Merknader

Oslo politikammer, Dommer, nr. 635.1: Dnr. 3300 ***** - Dok. nr. 27 mangler.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør