Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag

SAT/A-1458

722: Ytterøy

L0216: Ministerialprotokoll, Ytterøy prestegjeld

Arkivreferanse: SAT/A-1458/722/L0216
KildeID: 16411

Ministerialbok for Ytterøy prestegjeld 1756-1816 (1722P)

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag
Kommune (1947):
Mosvik, Verran, Ytterøy
Geografisk område:
Ytterøy prgj., Ytterøy sokn, Mosvik sokn, Verran sokn, Inderøy prgj.

Merknader

Notatside, fol. 2: Om Hans Bernhofts ordinering og innvielse som prest i Ytterøy prestegjeld.
Notatside for 1822: Om manglende innføringer 1813-1816.

Skannet:
2007-09-26
Merknader:
Periode (liste):
1756-1817
Transkriberingsgrunnlag:
Papirkopi og skannede bil

Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Mette Værnes, Ytterøy Historienemnd

Transkribert av:
Mette Værnes
Transkribert når:
2004
Korrekturlest av:
Aashild Bjørgum Øwre
Korrekturlest når:
2004-2008
Først publisert:
2011-09-27
Sist publisert:
2012-06-20
Periode (liste):
1780-1786
Transkriberingsgrunnlag:
Papirkopi

Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Mette Værnes, Ytterøy Historienemnd

Transkribert av:
Mette Værnes
Transkribert når:
2004
Korrekturlest av:
Åshild Bjørgum Øwre
Korrekturlest når:
2004-2008
Først publisert:
2009-09-14
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader (transkripsjon):
Perioden 1781-1816 er ikke korrekturlest.
Periode (liste):
1756-1816
Transkriberingsgrunnlag:
Papirkopi

Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Mette Værnes, Ytterøy Historienemnd

Transkribert av:
Mette Værnes
Transkribert når:
2004
Korrekturlest av:
Aashild Bjørgum Øwre
Korrekturlest når:
2004-2008
Først publisert:
2011-01-07
Sist publisert:
2011-12-21
Periode (liste):
1756-1817
Transkriberingsgrunnlag:
Papirkopi og Digital kirk

Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Mette Værnes, Ytterøy Historienemnd

Transkribert av:
Mette Værnes
Transkribert når:
2004
Korrekturlest av:
Aashild Bjørgum Øwre og Mette Værnes
Korrekturlest når:
2004-2011
Først publisert:
2011-02-09
Sist publisert:
2011-12-21
Periode (liste):
1756-1792
Merknader (liste):
Boka dekker perioden 1756-1816.
Transkriberingsgrunnlag:
Papirkopi

Rettighetshaver (eier):
Slekt og Data Nord-Trøndelag, Ytterøy Historienemnd

Transkribert av:
Mette Værnes
Transkribert når:
2004
Korrekturlest av:
Åshild Bjørgum Øwre
Korrekturlest når:
2004-2008
Først publisert:
2009-06-18
Sist publisert:
2011-12-21
Periode (liste):
1787-1812
Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Mette Værnes

Transkribert av:
Mette Værnes
Først publisert:
2010-07-30
Sist publisert:
2011-12-21