Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag

SAT/A-1458

701: Leksvik

L0003: Ministerialprotokoll, Leksvik prestegjeld

Ministerialbok for Leksvik prestegjeld 1751-1783 (1718P)

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag
Kommune (1947):
Leksvik
Geografisk område:
Leksvik prgj., Leksvik sokn, Stranda sokn

Merknader

Trolovelsesliste, 1778-1781, inneholder også vielser.
Notatside, 94: Om ny innførselsmåte i kirkeboka, 1765.
Notatside, 101: Utdeling av fattigpenger, 1765.
Notatsider, 185-186: Diverse opptegnelser.

Skannet:
2007-09-25
Merknader:
Søkbar for:
1751-1783
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Leif Kvernhusvik
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2009-11-19
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader:
Søkbar for:
1751-1782
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Leif Kvernhusvik
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2009-12-09
Sist publisert:
2013-08-20
Merknader:
Søkbar for:
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2009
Transkribert av:
Leif Kvernhusvik
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2009-12-09
Sist publisert:
2015-04-13
Merknader: