Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag

SAT/A-1456

618: Klæbu

L0439: Ministerialprotokoll, Klæbu prestegjeld, Klæbu sokn

Ministerialbok for Klæbu prestegjeld, Klæbu sokn 1816-1843 (1662P)

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Klæbu
Geografisk område:
Klæbu prgj., Klæbu sokn

Merknader

Den originale kirkeboken er ført felles for Klæbu og Tiller sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for begge sokn, konfirmerte 1817-1843 og flyttede 1816-1819, ligger under Klæbu hovedsokn.

Skannet:
2007-09-20
Merknader:
Søkbar for:
1816-1843
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2016
Transkribert av:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Korrekturlest av:
Først publisert:
2016-03-17
Sist publisert:
2016-06-15
Merknader:
Søkbar for:
1821-1839
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2016
Transkribert av:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Korrekturlest av:
Først publisert:
2018-11-08
Sist publisert:
2018-11-08
Merknader: