Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag

SAT/A-1456

606: Strinda

L0275: Ministerialprotokoll, Strinda prestegjeld, Lade sokn

Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Lade sokn 1727-1780 (1660P)

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Strinda, Trondheim
Geografisk område:
Strinda prgj., Lade (Strinda, Moholt) sokn

Merknader

Den originale kirkeboken er ført felles for Lade, Bakke, Malvik, Bratsberg og Mostadmarken sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle sokn, diverse notatsider, ligger under Lade hovedsokn.
Notatsider: "Optægnelse over Adskillige forseelser mod Kirke-Embetet som af Præst og medhjælpere lovlig ere paataldte og rættede", 1734-1765.

Skannet:
2007-09-18
Merknader:
Søkbar for:
1727-1780
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2001-02-05
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader:
Søkbar for:
1727-1780
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2001-02-03
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader:
Søkbar for:
1727-1780
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2001-02-03
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader: