Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag

SAT/A-1456

691: Melhus

L1061: Ministerialprotokoll, Melhus prestegjeld, Melhus sokn

Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Melhus sokn 1768-1815 (1653P)

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Melhus
Geografisk område:
Melhus prgj., Melhus sokn

Merknader

Den originale kirkeboken er ført felles for Melhus, Flå, Leinstrand og Hølonda sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for alle eller flere sokn - konfirmerte for Melhus, Leinstrand og Flå 1809-1811, trolovede og viede, døde/begravede, offentlige skriftemål, statistikker og diverse notatsider - ligger under Melhus hovedsokn.
Kronologisk liste inneholder: Fødte/døpte, introduserte, dagsregister og antall kommuniserte.
Trolovelsesliste, 1768-1799, inneholder også eventuelle vielser.
Annen liste, fol. 45-46: Statistikk over fødte, døde og viede i hele prestegjeldet, 1801-1815.
Notatsider, fra fol. 274 og ut: Diverse, blant annet oppdeling av kirkegården for vedlikehold og utdeling av fattigpenger.

Skannet:
2007-09-17
Merknader:
Søkbar for:
1801-1815
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Juni 2014
Transkribert av:
Hilde Tjøtta
Korrekturlest av:
Torhild Nielsen/Hilde Tjøtta, Juli 2014
Først publisert:
2014-12-18
Sist publisert:
2014-12-18
Merknader:
Mangler døpte fra starten av 1801. Første innførsel er 29. november, side 19. Side 22 er blank. Mangler døpte fra Dom. Invocavit til 28. august 1803. En del kluss og bretter i papiret, vanskelig å lese det som står uti margen.
Søkbar for:
1801-1815
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2014
Transkribert av:
Synøve Bringslid
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2014-07-08
Sist publisert:
2014-07-08
Merknader:
Søkbar for:
1801-1815
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Mai 2014
Transkribert av:
Hilde Tjøtta
Korrekturlest av:
Torhild Nielsen/Hilde Tjøtta, juli 2014
Først publisert:
2014-12-16
Sist publisert:
2014-12-16
Merknader: