RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0028: --

0001: Hnr. 23/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0028/0001
KildeID: 162235

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 28.1: Hnr. 23/49 *****

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 28.1: Hnr. 23/49 *****. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon