RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0027: --

0011: Hnr. 22/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0027/0011
KildeID: 162234

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 27.11: Hnr. 22/49 *****

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Nordreisa, Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 27.11: Hnr. 22/49 *****. Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon