RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0027: --

0007: Hnr. 18/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0027/0007
KildeID: 162230

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 27.7: Hnr. 18/49 *****

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Lyngen, Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 27.7: Hnr. 18/49 *****.Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon