RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0027: --

0001: Hnr. 14/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0027/0001
KildeID: 162226

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 27.1: Hnr. 14/49 M/K Bindalen T.21.K v/ Eberg Albert Hansen, f. 13.9.1892

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Karlsøy, Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 27.1: Hnr. 14/49 M/K Bindalen T.21.K v/ Eberg Albert Hansen, f. 13.9.1892. Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon