RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0026: --

0010: Hnr. 13/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0010
KildeID: 162225

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 26.10: Hnr. 13/49 M/K Fiskaren T.55.KN v/ John Martin Larsen, f. 13.3.1891

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Kvænangen, Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 26.10: Hnr. 13/49 M/K Fiskaren T.55.KN v/ John Martin Larsen, f. 13.3.1891. Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon