RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0026: --

0009: Hnr. 12/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0009
KildeID: 162224

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 26.9: Hnr. 12/49 *****

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Nordreisa, Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 26.9: Hnr. 12/49 ***** Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon