RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0026: --

0008: Hnr. 10/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0008
KildeID: 162223

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 26.8: Hnr. 10/49 M/K Njord N.57.S v/ Anton Nikolai Martin Hansen, f. 10.10.1884

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Lyngen, Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 26.8: Hnr. 10/49 M/K Njord N.57.S v/ Anton Nikolai Martin Hansen, f. 10.10.1884. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon