RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0026: --

0007: Hnr. 9/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0007
KildeID: 162222

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 26.7: Hnr. 9/49 Karl Nilsen, f. 3.3.1875

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Målselv, Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 26.7: Hnr. 9/49 Karl Nilsen, f. 3.3.1875. Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon