RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0026: --

0006: Hnr. 8/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0006
KildeID: 162221

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 26.6: Hnr. 8/49 *****

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 26.6: Hnr. 8/49 ***** Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon