RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0026: --

0005: Hnr. 7B/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0005
KildeID: 162220

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 26.5: Hnr. 7B/49 Hjalmar Håkon Leonhard Rasmussen, f. 9.5.1891

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Nordreisa, Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 26.5: Hnr. 7B/49 Hjalmar Håkon Leonhard Rasmussen, f. 9.5.1891. Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon