RA/S-3138-47: Landssvikarkivet, Troms politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0026: --

0004: Hnr. 7/49

Arkivreferanse: RA/S-3138-47/D/Da/L0026/0004
KildeID: 162219

Landssvikarkivet, Troms politikammer, Dommer, nr. 26.4: Hnr. 7/49 *****

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Tromsø

Merknader

Troms politikammer, Dommer, nr. 26.4: Hnr. 7/49 *****. Saken er restriksjonsvurdert. Taushetsplikten er forlenget for noen opplysninger i enkelte dokumenter.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon