SAH/PREST-124: Nordre Land prestekontor

H: Kirkelige handlinger

Ha: Kirkebøker

Hab: Klokkerbøker

L0013: Klokkerbok for Nordsinni

Arkivreferanse: SAH/PREST-124/H/Ha/Hab/L0013
KildeID: 1569

Klokkerbok for Nordre Land prestegjeld, Nordsinni sokn 1891-1904 (0538Q)

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Nordre Land
Geografisk område:
Nordre Land prgj., Nordsinni sokn

Merknader

Døpte, Konf. (fra 1892), Vigde, Begr.

Skannet:
2005-11-08
Merknader:
Transkriberingsgrunnlag:
scanning

Lisens:
Ancestry, MyHeritage og FamilySearch

Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
AMF
Først publisert:
2020-10-13
Sist publisert:
2020-10-13
Transkriberingsgrunnlag:
scanning

Lisens:
Ancestry, MyHeritage og FamilySearch

Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
AMF
Først publisert:
2020-10-13
Sist publisert:
2020-10-13
Transkriberingsgrunnlag:
scanning

Lisens:
Ancestry, MyHeritage og FamilySearch

Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
AMF
Først publisert:
2020-10-13
Sist publisert:
2020-10-13