Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Skipsjournaler. Hvalfangstmuseet

VEMU/ARS-A-1030

F: Skipsjournaler

L0146: Thor Junior, D/S, hvalfanger, Sandefjord

Arkivreferanse: VEMU/ARS-A-1031-1/F/L0146
KildeID: 144504

Skipsjournal Thor Junior, D/S, hvalfangstdampskip, Sandefjord

Geografi

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Sandefjord

Merknader

Lov om sjøfart av 20 juli 1893 §35. På ethvert skib, der går i utenriks fart, skal der føres; en dagbok (journal) og på dapskibe der hos som tillegg til denne en særskilt maskindagbok... §36 Dagboken føres av skibsføreren eller styrmannen under skibsføreens tilsyn og medansvar... Bøkene føres efter tidsfølgelse, i havn for hvert døgn, i sjøen for hver vakt... §37 I Dagboken bør nøiagtig optegnes enhver under reisen inntreffede begivenhet og omstendighet, hvorom kunnskap kan være tilnytte for redere, landingseiere, forsikringsgivere eller andre, der har interesse i reisen. Der blir således å gjøre en bemerkning om, når mannskapets tjeneste begynner og ender, når proviant og vann tas ombord, når lasting og lossing begynner, avbrytes og fullendes. Likeledes om, hvad der hver dag innlades eller utlosses, om inntagelse av ballast, dens vekt, beskaffenhet og måten, hvorpå den er sikret, om hvorvidt fremmed arbeidshjelp benytes om skibets dyp gående for og akter og dets tilstandførøvrig, når det forlater havn, om lastens beskaffenhet og tilstand samt, hvis dekkslast føres, dennes mengde og høide, om kompassenesregulering og deviasjon, om tiden for skibets avgang fra, ankomst til og flytting i havn, om vind, vær, barometer stand, strøm, kurs, fart, seilføring, tilbakelagt distanse, lanterneføring, loddkast, peilinger og observasjoner, om når og hvor los kom ombord og gikkfra borde, om pumping, hvor ofte den finner sted, samt om vannhøiden i pumpene. Bestikket innføres for hvert ettmål. Når skibsråd holdes, skal såvel de avgigne meninger som skibsførerens beslutning innføres i dagboken, og tilførelsens skal underskrives av de rådslående. Fremdeles skal det bemerkes i dagboken, når nogen av mannskapet blir syk, dør, rømmer eller gjør sig skyldig i forbrytelse eller disiplinærforseelse, samt når og i hvilken anledning skibsføreren under reisen finner det nødvendig å minske kosten. Særlig blir der i dagboken å innføre nøiaktig opplysning om ethvert uheld, der måtte tilsøte skib eller ladning, med angivelse av foranledningen, de nærmere omstendigheter og de trufne foranstaltninger

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon