Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Elise Balos brevsamling

FMFB/A-1082

F: Brevsamling

Fb: Amerikabrev

L0001: Brev fra Emma Jokela til Elise Balo

Arkivreferanse: FMFB/A-1082/F/Fb/L0001
KildeID: 143948

Amerikabrev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901

Geografi

Fylke:
Finnmark, U. S. A.
ui.state_city:
Minnesota (MN), Nord-Varanger, Vadsø

Merknader

Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet.

Skannet:
Merknader: