Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Elise Balos brevsamling

FMFB/A-1082

F: Brevsamling

Fa: Predikantbrev

L0007: “Kirje Norjasta” (Brev fra Norge) fra Koskamo et al. til A. Hietanen og A. Tapani (?)

Arkivreferanse: FMFB/A-1082/F/Fa/L0007
KildeID: 143933

“Kirje Norjasta” (Brev fra Norge) fra læstadianske predikanter til A. Hietanen og A. Tapanille

Geografi

Fylke:
Finnmark, Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge, Nord-Varanger

Merknader

Brevet er udatert. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk.

Skannet:
Merknader: