Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Valdres sorenskriveri

SAH/TING-016

H: TINGLYSING

Ha: Panteregistre og grunnboksblad

Had: Panteregistre - 4. serie

Hada: Panteregistre - 4. serie

L0011: Panteregister - Vang

0002: 11B:

Panteregister for Valdres sorenskriveri, Vang tinglag 1876-1940

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Vang
Geografisk område:
Valdres sorenskr., Vang tinglag

Merknader

Øie og Hurum, fol. 155-330. Autorisert 14.08.1878.

Skannet:
2007-10-18
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon