Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer

RA/S-3138-38

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Arresterte etter krnr.

L0008: Arresterte

0005: Krnr. 98/45

Arkivreferanse: RA/S-3138-38/D/Da/L0008/0005
KildeID: 138013

Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer, Arresterte etter krnr., nr. 8.5: Krnr. 98/45 *****, 1945-1946

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Budal, Trondheim

Merknader

Uttrøndelag politikammer, Arresterte etter krnr., nr. 8.5: Krnr. 98/45 *****

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon