Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer

RA/S-3138-38

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Arresterte etter krnr.

L0008: Arresterte

0003: Krnr. 96/45

Arkivreferanse: RA/S-3138-38/D/Da/L0008/0003
KildeID: 138011

Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer, Arresterte etter krnr., nr. 8.3: Krnr. 96/45 *****, 1945-1950

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Børsa, Trondheim

Merknader

Uttrøndelag politikammer, Arresterte etter krnr., nr. 8.3: Krnr. 96/45 *****

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon