Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Fartøysarkivet

AAKS/PA-1934

F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter

L0272: Pehr Ugland (bark)

Arkivreferanse: AAKS/PA-1934/F/L0272
KildeID: 137788

Pehr Ugland (bark), skipsjournal 1916-1917

Geografi

Fylke:
Aust-Agder
Kommune (1947):
Arendal

Merknader

Samling. Arkivet omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. I hovedsak omfatter det seilskuter. Samlingen er satt opp alfabetisk etter fartøysnavn. Omlag en fjerdel av samlingen stammer fra rederiet Thommesen & Søn. Ellers er fartøysarkivet bygd opp av Gunder Olsens arkiv, Peder Uglands etterlatte papirer, Lassens arkiv, Hans Christian Foss samlinger, Peder Thorkildsen Falcks gave, frk. Mercedes Knudsens gave, fylkesarkivar Aalholms gaver, Herlofsons familiearkiv, Stephansen-Eydes arkiv, A. C. Møllers etterlatte papirer, Weierholts samlinger, Sven Svendsens samlinger, Vivestølarkivet, Johan Lassen Uglands papirer og Ole Rapsen Lunderøls gave. Mesteparten av materialet skriver seg fra skip fra Arendal by. Men en stor del er også fra andre områder utenfor byen, selv om de står registrert under Arendal tollsted. En del skip er også fra andre steder, fortrinnsvis fra andre steder i Aust-Agder.

Skannet:
Merknader: