Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Landssvikarkivet, Sandefjord politikammer

RA/S-3138-18

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Dd: Avgjorte forelegg

L0021: Avgjorte forelegg

0017: Anr. 196/45

Arkivreferanse: RA/S-3138-18/D/Dd/L0021/0017
KildeID: 137413

Landssvikarkivet, Sandefjord politikammer, Avgjorte forelegg, nr. 21.17: Anr. 196/45 *****, 1945

Geografi

Fylke:
Akershus, Hordaland, Oslo, Vestfold
Kommune (1947):
Aker, Asker, Fana, Oslo, Sandefjord

Merknader

Sandefjord politikammer, Avgjorte forelegg, nr. 21.17: Anr. 196/45 *****

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør