1. Sønnafjelske (Akershusiske) dragonregiment

RA/EA-1760

F: Diverse protokoller

L0032: Legdsruller for Totenske, Hedemarkske, Larvikske og Jarlsbergske kompanier

1. Sønnafjelske (Akershusiske) dragonregiment, nr. 32: Legdsruller for Totenske, Hedemarkske, Larvikske og Jarlsbergske kompanier, ca. 1717

Geografi

Fylke:
Buskerud, Hedmark, Oppland, Vestfold
Kommune (1947):
Andebu, Biri, Borre, Botne, Brunlanes, Drammen, Hedrum, Hof, Kolbu, Lardal, Løten, Nes, Ramnes, Ringsaker, Romedal, Sandar, Sande, Sem, Skoger, Stange, Stokke, Strømm, Tjølling, Vang, Vardal, Vestre Toten, Våle, Østre Toten

Merknader

Legdsruller for Totenske, Hedemarkske, Larvikske og Jarlsbergske kompanier. - Rullene er i arkivet blitt datert til 1718 eller 1719, men Ketil Firing Hanssen (www.vestfold-slekt.no) har datert rullene til vinteren 1716/1717, basert på de yngste barnas alder og kontroll mot kirkebøkene.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør