Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Bjørgvin biskop

SAB/A-5601

Ga: ØKONOMI - Jordebøker og rekneskapsprotokollar

L0014: Jordebøker for geistleg gods og andre rekneskapsprotokollar

Arkivreferanse: SAB/A-5601/Ga/L0014
KildeID: 131023

Bjørgvin biskop, Økonomi - Jordebøker og regnskapsprotokoller, nr. 14: Jordebøker for geistlig gods og andre regnskapsprotokoller, 1609-1737

Geografi

Merknader

Inneholder navn på elever ved latinskolen i Bergen.

Skannet:
Merknader: