Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Stord kommune. Katastrofeutvalet

IKAH/1221-832

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Kronologisk ordna korrespondanse

L0001: Kronologisk ordna korrespondanse

Arkivreferanse: IKAH/1221-832/D/Da/L0001
KildeID: 130518

Stord kommune, Katastrofeutvalet, Kronologisk ordna korrespondanse, 1943-1945

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Stord

Merknader

I krigs- og etterkrigsårene ble det bestemte at det kunne opprettes lokale nemnder til hjelp ved evakuering. Som følge av dette ble det bl.a. opprettet evakueringsnemnd og katastrofeutvalg. Katastrofeutvalget skulle finnes i alle luftvernkretser der Politidepartementet hadde oppnevnt egen innkvarteringssjef. Utvalgene var innkvarteringssjefens lokale kontakter og hadde bl.a. oppgaver i forbindelse med å samle, transportere og innkvartere husløse.

Arkivet omfatter et saksarkiv og en møtebok. Saksarkivet inneholder bl.a. korrespondanse og dokumentasjon rundt ulike katastrofespill.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon