Tjølling folkeregister

SAKO/A-396

H: Døde

Ha: Hovedregisterkort - Døde

L0005: Døde

Arkivreferanse: SAKO/A-396/H/Ha/L0005
KildeID: 129191

Tjølling folkeregister, Hovedregisterkort - Døde, nr. 5: 1966-1969

Geografi

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Tjølling

Merknader

1966: Noen få døde i november og desember.

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon