Tjølling folkeregister

SAKO/A-396

G: Utflyttede

Ga: Hovedregisterkort - Utflyttede

L0014: Utflyttede

Arkivreferanse: SAKO/A-396/G/Ga/L0014
KildeID: 129186

Tjølling folkeregister, Hovedregisterkort - Utflyttede, nr. 14: 1969

Geografi

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Tjølling

Merknader

Inkludert utvandrede

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon