Tjølling folkeregister

SAKO/A-396

G: Utflyttede

Ga: Hovedregisterkort - Utflyttede

L0013: Utflyttede

Arkivreferanse: SAKO/A-396/G/Ga/L0013
KildeID: 129185

Tjølling folkeregister, Hovedregisterkort - Utflyttede, nr. 13: 1968

Geografi

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Tjølling

Merknader

Inkludert utvandrede

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon