AIN/K-18390.510.14: Beiarn kommune. Moldjord skolekrets

442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller

L0004: Karakter/oversiktsprotokoll

Arkivreferanse: AIN/K-18390.510.14/442/L0004
KildeID: 126177

Beiarn kommune Moldjord skolekrets Protokoll avgangskarakterer 1892 - 1919

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Beiarn
Skannet:
Merknader: