Hole kirkebøker

SAKO/A-228

H: Lysningsbøker

Ha: Lysningsbøker

L0001: Lysningsbok

Kirkebok for Hole prestegjeld 1822-1855 (0612P)

Geografi

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Hole, Tyristrand
Geografisk område:
Hole prgj., Hole sokn

Merknader

"Ekteskapsprotokoll".

Skannet:
2005-11-01
Merknader:
Skannet versjon