AIN/NA052: A/S Sulitjelma Gruber

C: Journaler og overgripende registre

Ca: Register over oppsagte/uønskede

L0001: Svartebok

Arkivreferanse: AIN/NA052/C/Ca/L0001
KildeID: 115864

Sulitjelma Gruber A/S Svartebok: Register over oppsagte og uønskede arbeidere 1891

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Fauske

Merknader

Oversikt over personer som skal nektes arbeid ved Sulitjelma gruber, med en kort begrunnelse om hvorfor. Årsakene varierer fra fyll og latskap til "ondsinnet agitasjon" og lønnskrav. Ondsinnet agitasjon betyr her å oppfordre til arbeiderorganisering.

Oversikten ble antakelig til ved at Sulitjelma gruber mottok og utvekslet informasjon om potensielle arbeidssøkere med andre gruver og anlegg i landsdelen.

En rekke sider er revet ut av boken

Skannet:
Merknader: