AIN/NA052: A/S Sulitjelma Gruber

C: Journaler og overgripende registre

Ca: Register over oppsagte/uønskede

L0002: Svartebok

Arkivreferanse: AIN/NA052/C/Ca/L0002
KildeID: 115770

Sulitjelma Gruber Svartebok: Register over oppsagte og uønskede arbeidere 1894 - 1917

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Fauske

Merknader

Oversikt over personer som skal nektes arbeid ved Sulitjelma gruber, med en kort begrunnelse om hvorfor. Årsakene varierer fra fyll og latskap til "ondsinnet agitasjon" og lønnskrav. Ondsinnet agitasjon betyr her å oppfordre til arbeiderorganisering.

Oversikten ble antakelig til ved at Sulitjelma gruber mottok og utvekslet informasjon om potensielle arbeidssøkere med andre gruver og anlegg i landsdelen.

Skannet:
Merknader: