SAB/A-75801: Hosanger sokneprestembete

H: Kyrkjelege handlingar

Haa: Kyrkjebøker

Arkivreferanse: SAB/A-75801/H/Haa
KildeID: 11496

Ministerialbok for Hosanger prestegjeld, Hosanger sokn 1766-1793 (1253P)

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Hosanger
Geografisk område:
Hosanger prgj., Hosanger sokn, Seim sokn, Mo sokn

Merknader

Den originale kirkeboken er ført felles for hele prestegjeldet, i avdelinger for hvert av soknene Hosanger, Seim og Mo. I den digitaliserte versjonen er sidene for de enkelte sokn samlet og fremstår som egne bøker. Lister som er ført felles for flere sokn ligger under hovedsoknet.

Skannet:
2007-05-09
Merknader:
Periode (liste):
1766-1793
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Bente Kopperdal Hervik
Transkribert når:
2004
Først publisert:
2005-01-03
Sist publisert:
2014-09-30
Merknader (transkripsjon):
Namn på mødrene er berre ført for nokre få barn, og stort sett berre dei borna som var fødde utanfor ekteskap. Introduksjonane er førte i dagsregisteret i kyrkjeboka, men heller ikkje her er namnet til kvinnene med. Patronymet til far til barnet, er også sjeldan nemnd. I mange tilfelle står det berre t.d. "Døpt Ole Olsen Seim". I feltet Fars førenamn er det då registrert Ole*, og gardsnamn er i desse tilfella registrert både for barnet og far til barnet. Eitt av borna som vart døypte i Hosanger prestegjeld i denne perioden er verdt å nemna. Den 11. november 1780 var sonen til klokkaren (Halvor) sitt barn døypt. Dette barnet vart ved dåpen kalla Niels Vergeland, men er seinare kjend under namnet Nicolai Wergeland. Han var ein av Eidsvollmennene i 1814, og far til Henrik Wergeland og Camilla Collet.
Periode (liste):
1767-1793
Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Kjell Askeland

Transkribert av:
Kjell Askeland
Først publisert:
2003-05-22
Sist publisert:
2011-12-21
Periode (liste):
1766-1793
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert når:
1999-08-04
Først publisert:
1999-08-04
Sist publisert:
2011-12-21
Periode (liste):
1766-1793
Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Kenneth Bratland

Transkribert av:
Kenneth Bratland
Transkribert når:
2005
Først publisert:
2023-08-11
Sist publisert:
2023-08-11
Periode (liste):
1767
Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Renathe-Johanne Wågenes

Transkribert av:
Renathe-Johanne Wågenes
Først publisert:
2004-11-17
Sist publisert:
2011-12-21