Pa 63 - Østlandske skibsassuranceforening

VEMU/A-1079

G: Forsikringsdokumentasjon

Ga: Havaridokumenter

L0003: Havaridokumenter

0008: Moder

Arkivreferanse: VEMU/A-1079/G/Ga/L0003/0008
KildeID: 113251

Østlandske skipsassuranceforening, havaridokumenter Moder

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Digitalisert av Slekt og data, Vestfold

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon