Pa 63 - Østlandske skibsassuranceforening

VEMU/A-1079

G: Forsikringsdokumentasjon

Ga: Havaridokumenter

L0002: Havaridokumenter

0024: Antonia

Arkivreferanse: VEMU/A-1079/G/Ga/L0002/0024
KildeID: 113243

Østlandske skipsassuranceforening, havaridokumenter Antonia

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Digitalisert av Slekt og data, Vestfold

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon